InformaceReportáže

Červený kříž na AG

V maturitním týdnu, ve dnech 19. a 20. května, proběhly na naší škole kurzy první pomoci. Do školy dorazily lektorky a lektoři z organizace Českého červeného kříže. Kurzem prošly všechny třídy druhého a třetího ročníku.

Znát základy poskytování první pomoci je velice důležité, protože každý člověk, který se nachází v České republice je ze zákona povinnen pomoci osobě, která je v ohrožení života. Samozřejmě toto platí v případě, kdy při první pomoci nemůžete ohrozit sami sebe.

Při kurzu první pomoci si studenti vše vysvětlili teoreticky, ale nechyběla ani část praktická. Naučili se rozpoznat stav bezvědomí, uvést postiženého do zotavovací polohy, resuscitovat v případě, že pacient nedýchá, nebo například rozlišit lapavé dýchání a dýchání normální. Dále se studenti naučili, jak postupovat při různorodých traumatologických stavech – zlomeninách, popáleninách a ranách.

Lektoři za 4 hodiny seznámili studenty se základy první pomoci. Studenti si také mohli vyzkoušet „resuscitovat“ figurínu nebo zastavit falešné krvácení. Skupin bylo vytvořeno hned několik, každá byla po cca 20 studentech.

Kurz byl opravdu obohacující a vážíme si toho, že Akademické gymnázium tuto možnost studentům nabízí. Děkujeme našim profesorům biologie za to. Myslíme si, že tato forma vzdělávání má mnohem větší přidanou hodnotu, než kdybychom první pomoc neprobírali vůbec, nebo jen krátce teoreticky během výuky.

Pokud si chcete ověřit, co všechno jste si z kurzu odnesli, Český červený kříž má na svých stránkách kvíz znalostí. https://www.cervenykriz.eu/kviz-znalosti-prvni-pomoci/

A pokud by Vás zajímaly další akce od Českého červeného kříže, dočtete se o nich na tomto odkazu. https://www.cervenykriz.eu/nase-cinnost

článek sepsala: Aneta Hanzalová

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button