InformacePříležitosti pro studentyReportáže

ČMAK: Staň se na týden americkým politikem!

Každoročně, letos již po dvanácté, se první zářiový týden koná Český model amerického kongresu, ČMAK, projekt pro studenty středních a vysokých škol, kde si mohou účastníci formou diplomatické simulace vyzkoušet práci poslanců a senátorů amerického zákonodárného orgánu, kromě toho také lobbistů, novinářů nebo ministrů americké exekutivy.

A co to vůbec diplomatická simulace je?

Je to vzdělávací projekt, jehož účastníci mají za úkol co nejvěrněji reprezentovat zájmy své přidělené role v různých diplomatických či politických tělesech v rámci fiktivního jednání. V simulovaných orgánech nebo výborech s různými zaměřeními, ať už na ozbrojené složky, zahraniční vztahy, životní prostředí, ekonomiku nebo třeba vědu a technologie probíhají diplomatická jednání na předem stanovené body agendy, ke kterým členové jednotlivých výborů vytváří rezoluce s pozměňovacími návrhy. V rámci obecné či podrobné rozpravy účastníci vystupují se svými projevy, podávají pozměňovací návrhy nebo vymýšlejí kompromisy při kuloárních jednáních, přičemž neustále vytváří různé aliance a nové strategie.

Pro úspěšné absolvování je tedy zapotřebí nejen hluboká znalost probíraného tématu, s čímž se pojí určitá předsimulační příprava, kdy si účastník sepíše svá vlastní stanoviska, která potom na jednání představí a podloží argumenty, ale také jsou vyžadovány kvalitní rétorické, diplomatické a argumentační dovednosti. Jednou z mnoha takových simulací v České republice je Český model amerického kongresu v Plzni, jehož registrace začínají již za pár dní.             

Český model amerického kongresu. Co to je?

ČMAK, jak již název napovídá, je simulace vrcholného orgánu americké politiky. Celý projekt se neskládá pouze ze simulace dvou komor – Senátu a Sněmovny reprezentantů, ve kterých jsou, jako v opravdovém kongresu, poslanci a senátoři rozděleni do několika výborů a demokratických nebo republikánských frakcí, ale jednání mohou také výrazně ovlivnit lobbisté za nejrůznější zájmové organizace či firmy, kteří se snaží pomocí peněžních šeků přimět kongresmany, aby hájili jejich zájmy, nebo přímo členové exekutivy – ministři. Celé dění detailně sleduje tiskové centrum, které pravidelně informuje celý kongres o aktuálním dění. Novináři, kterým neunikne žádné korupční jednání, vydávají články, dělají rozhovory a natáčí zpravodajství. Za šeky získané od lobbistů si poté kongresmani kupují mediální prostor, který jim může výrazně pomoci se zviditelněním v případě kandidatury na některou z volených funkcí, jako jsou například leadeři senátní/sněmovní menšiny a většiny. Pokud však novináři či poslanci zaznamenají podezřelé chování, informují o tom vyšetřovatele, kteří mohou provést výslechy a zatčení. Jednání probíhají v několika reprezentačních budovách v Plzni, namátkou přímo na plzeňské radnici, v budovách Úřadu městského obvodu, Zastupitelstva plzeňského kraje nebo v prostorách Filosofické fakulty Západočeské univerzity.

Kromě týdne plného jednání a politických intrik se účastník dozví o fungování americké i světové politiky a získá cenné soft-skills. Při jednáních, které mnohdy pokračují i během neoficiálního večerního programu se naučí formulovat své myšlenky, ale také naslouchat názorům druhých. Zažije i nezapomenutelný čas strávený s aktivními středoškoláky a vysokoškoláky z celé České republiky se stejnými zájmy.

A co o ČMAKu říkají sami účastníci?

,,Na ČMAK jsem se přihlásil, protože se mi zalíbila myšlenka simulovat nejvyšší legislativní orgán jedné z nejstarších demokracií světa. Projekt mi dal mnohem více, než jsem kdy mohl čekat; od zlepšení rétorických dovedností, přes psaní a podávání pozměňovacích návrhů, až po jednání ve vyhrocených situacích mezi znesvářenými stranami – ČMAK mi umožnil skutečně zažít reálné situace, jaké politici denně zažívají. Hlavně mi však představil skvělou komunitu lidí, ve kterých jsem si našel podobně smýšlející přátele, která mě přijala a dodnes patří k nejužšímu okruhu lidí, které kolem sebe mám.“ – Marek

,,Na ČMAKu jsem poznala úžasné přátele z nejrůznějších koutů republiky, ale co považuji za ještě důležitější – posunul mě jako člověka. ČMAK mi pomohl překonat můj strach z vystupování před lidmi a naučil mě formulovat myšlenky, spatra vymýšlet projevy a bezprostředně reagovat na vyjádření ostatních. ČMAK bych všem chtěla doporučit, a to nejen kvůli velmi kvalitnímu večernímu programu! :)“ – Tereza

A jak se na ČMAK mohu dostat?

Jediné, co stačí k přijetí na ČMAK je od 6. do 8. května odeslat přihlášku na této adrese, ve které uchazeč uvede své preference ohledně rolí a přidá svůj motivační dopis na základě instrukcí. Organizátoři poté do konce května vyberou účastníky s nejlepšími přihláškami a přidělí jim jejich role. Pro více informací o projektu navštivte oficiální stránky Českého modelu amerického kongresu.

God Bless America!

plakát ČMAKu 2022

sepsala: Sophie Spustová

fotografie: Český model amerického kongresu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button