InformaceKulturní přehledyPříležitosti pro studentyReportáže

Den latiny na FFUK

„Jsem rád, že jste svou velkou účastí dokázali, že není malých oborů,“ děkoval zúčastněným Mgr. Martin Bažil, Ph.D. (ředitel Ústavu řeckých a latinských studií a organizátor akce) v úvodní přednášce.

Ve čtvrtek 28. dubna se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ukázalo, že latina zdaleka není tak mrtvý jazyk, jak se většina z nás domnívá. Proběhl totiž příhodně nazvaný Den latiny, kterého se zúčastnili studenti mnoha středních škol, na kterých výuka tohoto jazyka probíhá. Během dne měli účastníci možnost si vyslechnout nemalé množství přednášek týkajících se jak samotného latinského jazyka, tak i celého antického světa. Vyvrcholením celé akce potom bylo představení divadelního souboru Arborés Immortalés studentů Akademického gymnázia.

Přeplněné sály

Už od prvních momentů bylo jasné, že zájem o akci byl skutečně obrovský. Hlavní aula FFUK byla přeplněna studenty, kterých se muselo stěsnat i několik na jedno sedadlo, a i tak míst k sezení nebylo dost. Podobný trend se opakoval i v učebnách, ve kterých probíhaly jednotlivé přednášky.

Pestrý program

Akci zahájil krátký proslov Martina Bažila, ředitele Ústavu řeckých a latinských studií, ve kterém vyjádřil své potěšení nad vysokou účastí studentů středních škol a představil speciální placky vyrobené přímo pro příležitost této akce, které s využitím latinského jazyka vyjadřovaly solidaritu válkou sužované Ukrajině. Následovala úvodní přednáška paní docentky Jany Kepartové nesoucí název „Antika kolem nás“. Pojednávala o obrovském významu antiky pro evropskou kulturu a objasnila, že období antiky není nic cizího nebo vzdáleného, ale že se s ní můžeme setkat skutečně všude, ať už v jazyce, umění, nápisech, knihách, a dokonce i počítačových hrách. Tato prezentace tak sloužila jako obecný úvod do dalších, úžeji zaměřených, přednášek. Ty si studenti už vybírali sami za tří časových bloků. Byly mezi nimi témata jako lékařství, práva, archeologie, divadlo nebo i sport.

Bolavá noha, namožená hlava

Po skončení přednáškového bloku se zájemci z řad studentů i veřejnosti přesunuli do nedalekého sídla Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ulici, kde se konalo představení souboru Arborés Immortalés, který se rozhodl sehrát svou scénku Pés aeger… et caput (Bolavá noha… a hlava). Jednalo se tak v pořadí už o druhou inscenaci tohoto díla (premiéra proběhla v prostorách Akademického gymnázia). Účast byla značná a diváci zaplnili celou učebnu, ve které představení probíhalo. Přihlížel i Mgr. Martin Bažil, Ph.D., který potom celou scénku velice kladně zhodnotil. Hercům dopomohl i profesor PhDr. Bořivoj Marek, Ph.D. svou malou rolí krvežíznivého studenta.

Latina žije

Celá akce se obešla bez větších komplikací a účastníci tak mohli odcházet do svých domovů s pocitem, že se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací o jazyce, který studují, i o antice obecně. Jak poznamenala paní docentka Kepartová v úvodu: „Latina žije, nikdy nezemřela.“

článek sepsal: Martin Soukup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button