InformaceReportáže

KOMENTÁŘ: PŘIJĎME K VOLBÁM DO ŠKOLSKÉ RADY. 1. – 3. 2. 2022

Milí studenti,

ve dnech 1. – 3. 2. 2022 proběhnou volby do Školské rady AG. V dnešním článku si vysvětlíme, co to Školská rada je, jak funguje, proč je důležité do ní někoho zvolit a jací jsou kandidáti.

Co to je Školská rada AG?

Je to orgán školy, který umožňuje zvoleným (plnoletým) osobám se podílet na chodu školy a její správě. To znamená, že Školská rada pomáhá škole, ale hlavně studentům. Pokud funguje, tak se díky ní mohou do školy dostat nové inovace, lepší vybavení či dokáže pozměnit části školního řádu. Proto je důležité ji mít. Na naší škole funguje složením 6 osob, které jsou do rady voleny. 2 jsou zástupci volení nyní, 2 jsou volení pedagogové školy a 2 jsou lidé z magistrátu města.

Proč je důležité do ní někoho zvolit?

Práce ve Školské radě není nic snadného. Školní rada musí plnit různé povinnosti, vyznat se v právních záležitostech fungování a hledat nejlepší řešení pro různé situace, které mohou nastat. Ideální je, pokud je Školská rada složena z právnicky vzdělané osoby a zletilého studenta školy a zbylých členů (viz výše). Poté může fungovat nejlépe a škole, ale především studentům, přinášet ovoce.

Z jakých kandidátů budeme vybírat?

  1. JUDr. Miloš Fiedler (zákonný zástupce nezl. žáka 1. C, rodič absolventa AG),
  2. Ing. Pavel Jedlička (zákonný zástupce nezl. žákyně 1. A),
  3. Viktor Klesnar (zletilý žák 3. A),
  4. Mgr. Lenka Moudrá Neckářová (zákonná zástupkyně nezl. žákyně 2. B),
  5. Jiří Niederle (zákonný zástupce nezl. žákyně 3. D),
  6. Tomáš Amos Potoček (zletilý žák 3. B).

A my, studentský časopis AG vám níže přinášíme medailonky zletilých kandidátů z řad studentů.

Viktor Klesnar: „Nejsem tolik zajímavý jako jiní, ale i přes tyto nedostatky se nebojím se odhodlat a poprat se s tajuplnými záhadami Školské rady, kde bych mohl více podpořit naše zájmy jako jeden z řad studentů Akademického gymnázia.“

Tomáš A. Potoček: „Zdravíčko! Jsem student Akademického gymnázia a ve volném čase se zabývám vším možným od fyzikální olympiády po žonglování. 🙂 A jsem odhodlán zastupovat a hájit zájmy nás, studentů, ve Školské radě! Řídím se citátem: Cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos.“

Oba dva ještě dodávají: „Věříme, že studentstvo dokážeme lépe zastupovat a také reflektovat aktuální dění ve škole, jelikož jsme sami studenti. Volbu zástupců na základě jmen a titulů uvedených na stránkách školy a hlasovacích lístcích nepovažujeme za smysluplnou, a proto jsme se rozhodli vám krátce představit tímto způsobem :).“

Jak fungují volby?

Ve škole dostanete hlasovací lístek. Na něm vaši rodiče (zletilí studenti sami) zaškrtnou právě 2 kandidáty z nabídky a hlasovací lístek hodí do „urny“. Kde a jak se bude pohybovat je prozatím nejasné, proto sledujte pokyny svých třídních učitelů.

HLASOVACÍ LÍSTEK HLAVNĚ NEPODEPISUJTE!

Prosím, pojďme volit do Školské rady a ideálně si zvolme jednoho zástupce z řad studentů, ať můžeme dělat lepší a větší akce na AG, a jednoho, ideálně právnicky vzdělaného kandidáta, ať může škola lépe fungovat. Tito zvolení 2 zástupci doplní čtveřici již zvolených osob. (Za kantory to je paní prof. Srpová a pan prof. Morávek a 2 další lidé z magistrátu města, který zřizuje naší školu.) 1. – 3. 2. 2022. Pojďme volit.

Tento článek je subjektivním komentářem a pohledem na věc šéfredaktora Tadeáše Vylity a nemá nikoho nutit k volbám jít či určovat, koho kdo bude volit. Článek byl sepsán za účelem propagace voleb do Školské rady mezi studenty. Každý má právo hlasovat, jak chce.

článek sepsal: Tadeáš Vylita

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button