Rozhovory

ROZHOVOR: Studentka AG v letech 1982-1986

V dnešním článku jsem se vrátila zpátky o téměř čtyřicet let. Připravila jsem si rozhovor se studentkou Markétou, která naší školu navštěvovala v letech 1982-1986. Podělila se se mnou o historky ze svého studia a popsala jak škola v těchto letech vypadala. Vzpomněla si i na své oblíbené profesory. S některými se můžeme na škole potkat i dnes!

Jak probíhala příjímací zkouška na školu?

Přijímací zkouška probíhala písemnou formou z českého jazyka a z matematiky.

Kolik se otevíralo tříd? Měly nějaké zaměření? V jaké třídě jsi byla ty?

Nevím přesně, ale mám dojem, že se otevíraly 4 třídy, matfyz, přírodovědná, humanitní a s pedagogickým zaměřením. Já jsem navštěvovala tu s pedagogickým zaměřením. Byla to téměř dívčí třída, 30 holek na 6 kluků.  

Vzpomeneš si, kdo byl v té době ředitelem? 

Ano, pan profesor Vocilka. Trpělivý a vtipný profesor, který nás měl na pedagogiku. Nikdy na nás nekřičel a jména všech si zapamatoval hned po první hodině. Nechápu jak.

Bylo studium náročné? Co ti přineslo do života?

Studium bylo celkem náročné, zejména první rok, kdy jsme se museli naučit jak studovat. Nicméně na první rok vzpomínám asi nejraději, profesoři byli moc milí, neskutečně vtipní a ve škole jsem se opravdu hodně nasmála. Navíc profesorský sbor byl ve srovnání se ZŠ na jiné úrovni. Studium mi dalo všeobecný přehled a čtyři hezky strávené roky na škole.

Během tvého studia byla na škole rekonstrukce. Jak a kde probíhala výuka?

V době rekonstrukce výuka probíhala na Petřinách v ulici Nad Alejí. Trvala téměř celou dobu mého studia, tudíž moje těšení, že budu běhat pěšky do školy ve Štěpánské ulici se naplnilo až poslední rok.

Bylo možné se v té době účastnit nějakých studentských aktivit?

Studentské aktivity probíhaly spíše v rámci třídy, nevzpomínám si na nějaké větší akce, ale zájezdy na hory do Oberwiesenthalu byly luxusní! Taktéž jsme absolvovali výlety s panem profesorem Kuškou do Drážďan či Berlína.

Vyučovala se v té době latina? 

Ne, latina se nevyučovala.  

Vzpomeneš si na nějaké profesory, kteří učili v té době? 

Vzpomínám na pana profesora Kušku, který se do nás snažil vtipně a trpělivě vtlouct němčinu. Paní profesorka Suková byla naše třídní a měla nás na biologii. Také vzpomínám na pana profesora Bártu, který nás měl na zeměpis. Jeho vtipné historky o prof. Skolilovi nebraly konce a stejné historky přednesené prof. Skolilem byly taktéž vtipné, ale každý z nich byl vždy v té své vítězem. Paní profesorka Václavíková, která nás učila češtinu byla nekompromisní, tudíž nás naučila opravdu hodně.

Jaké předměty tě nejvíce bavily a které naopak vůbec? 

Nejvíce mě bavila psychologie a pedagogika. Zeměpis díky profesoru Bártovi taktéž a němčina s panem profesorem Kuškou byla také skvělá. S fyzikou, matematikou a hlavně chemií jsem bojovala.

Jak na školu vzpomínáš a na co vzpomínáš nejraději?

Na školu jako takovou vzpomínám moc ráda. Například v té době se ještě dělala maturitní tabla. My jsme měli to naše jako jehlan plný fotek, který se potácivě otáčel na gramofonu za výlohou v prodejně knih na rohu Štěpánské a Václavského náměstí. Říkali jsme mu Opilý koráb. Ráda také vzpomínám na to, jak jsme poslední momenty před maturitní zkouškou ještě hltaly informace v cukrárně U Myšáka v ulici Vodičkova. Maturovala jsem z biologie a zariskovala jsem s jednou jedinou nepřipravenou otázkou, kterou jsem si taky vytáhla. Přemýšlela jsem, jestli mám křičet, utíkat nebo omdlít, ale paní profesorka Suková mě nenechala padnout. 

článek sepsala: Lucie Spěváčková 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button