InformacePříležitosti pro studentyReportáže

Se studenty pro studenty

Nikoho z nás asi nenapadlo, že se jedno ráno probudíme do války. Nikdo to nečekal, nikdo nebyl připraven a obyvatelům napadené Ukrajiny nezbylo než odejít někam, kde většina z nich nikdy nebyla a nerozumí řeči místních. Lidé v České republice okamžitě začali pomáhat, ať už hmotnými dary nebo finančními příspěvky. Nejen dospělým, ale také českým studentům v mysli zablikal výstražný maják a pustili se do práce. Na našem gymnáziu se skupina dobrovolníků jala zorganizovat odpolední aktivity pro ukrajinské vrstevníky zdarma.

Напевно, нікому з нас не спало на думку, що одного ранку ми прокинемося до війни. Ніхто цього не очікував, ніхто не був до цього готовий, і жителям захопленої України нічого не залишалося, як піти кудись, де більшість з них ніколи не були і не розуміли місцевої мови.  Люди в Чехії одразу почали допомагати чи то матеріальними пожертвами, чи то фінансовими внесками.  Не лише дорослим, а й чеським студентам у їхній свідомості промайнув попереджувальний маяк і вони взялися за роботу. У нашій гімназії група волонтерів поїхала організовувати безкоштовні післяобідні заходи для українських однолітків.

Během těchto odpolední bude ukrajinským žákům a studentům od 12 do 18 let umožněno setkat se se svými vrstevníky z Česka i Ukrajiny, navázat tak nová přátelství prostřednictvím sportu, zábavných her, tvoření projektů, účasti v pěveckém sboru, vyzkoušení si laboratorní práce nebo výuky češtiny.

В цей час українські школярі та студенти віком від 12 до 18 років зможуть зустрітися з однолітками з Чехії та України, знайти нових друзів через спорт, веселі ігри, створення проектів, участь у хорі, лабораторні роботи чи вивчення чеської мови.

Akce s názvem Se studenty pro studenty se bude konat přímo v budově gymnázia na adrese Štěpánská 22, Praha 1 a studenti, rozděleni do dvou skupin, se budou moci účastnit: první skupina každé pondělí a středu od 15:00 do 17:25, druhá skupina v úterý a čtvrtek od 15:00 do 17:25. Přihlásit se mohou načtením QR kódu, který naleznou na plakátu ohlašujícím celou akci nebo přes tento dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBmsg6PI6eYx8WLOX2lbBx5iiw-0hi1L44kk5oWFTN_FpL2A/viewform?usp=sf_link 

Ця подія з назвою Зі студентами для студентів буде відбуватися в будові гімназії на адресі Štěpánská 22, Praha 1 а студенти, які були розділені до двох груп будуть в змозі залучитися: перша група буде кожний понеділок і середу від 15:00 до 17:25, друга група в вівторок і четвер від 15:00 до 17:25. Заінтересовані мають в змозі записатися за допомоги QR коду, який можна найти на плакату оголошующий цілий заход або через цю анкету: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBmsg6PI6eYx8WLOX2lbBx5iiw-0hi1L44kk5oWFTN_FpL2A/viewform?usp=sf_link

Tato zájmová odpoledne začnou, jakmile bude přihlášeno alespoň 30 lidí na každou skupinu = celkem 60 lidí. Kapacita je omezena na celkem 60 lidí na 1 skupinu, tzn. 120 lidí celkem. Vše je ovšem dobrovolné, není povinné chodit pokaždé. Pokud by ukrajinský student chtěl kompletně zrušit svou registraci, může nám to napsat na email. Skupiny budou pevné a nebude možné se do nich přihlásit během konání akce, z důvodu kapacity. Proto je nutné se registrovat co nejdříve, ať se dostanete.

Кожного дня після обіду для українських студентів будуть проходити цікаві гуртки. Вони розпочнуться щойно на кожну групу буде зареєстровано щонайменше 30 осіб = загалом 60 осіб. Кількість обмежена 60 осіб на групу, тобто всього 120 осіб. Все добровільно, щоразу ходити не обов’язково. Якщо український студент захоче повністю зрушити свою реєстрацію він/вона може нам написати на електронну пошту. Групи будуть сформовані і до них не можна буде приєднатись під час проведення акції. Тому щоб потрапити туди потрібно якомога швидше зареєструватись.

Následně jim bude zaslán email s dalšími informacemi. Kromě stráveného času se studenty, organizátory akce, budou mít ukrajinští žáci možnost se setkat s profesory, kteří jim nabídnou zapojit se do dalších aktivit, jako je práce s mikroskopem nebo zpěv ve sboru. Škola sama zajistí všechny pomůcky, které dočasní návštěvníci budou využívat. Zkrátka AG se pokouší ukázat, že záleží nejen na humanitární pomoci, ale i umožnění vzdělávat se, a že i studenti mohou být slyšet. 

Потім їм буде надісланий емейл з додатковою інформацією. Крім спілкування зі студентами та організаторами заходу, українські студенти матимуть змогу зустрітися з професорами, які запропонують їм зайнятися й іншими видами діяльностей, такими як робота з мікроскопом чи співи в хорі. Школа сама надасть усі допоміжні засоби, якими користуватимуться відвідувачі. Коротше кажучи, наша школа намагається показати. Що можна допомогти не тільки гуманітарною допомогою, а й наданням можливості освіти

S tímto nápadem na akci přišli samotní studenti a škola je maximálně podporuje. Jestli AG či jazyková škola, která pod AG spadá, zajistí i “běžnou” výuku ukrajinským mladým, je v jednání vedení školy a magistrátu města. Odpolední volnočasové aktivity od studentů pro studenty zdarma na naší škole probíhat budou. 

Ідею заходу вигадали самі студенти, і школа їх максимально підтримує. Питання про те, чи АГ або мовна школа, що підпадає під АГ, також забезпечуватиме «регулярне» навчання української молоді, залежить від керівництва школи та міської ради. У нашій школі відбуватимуться безкоштовні денні дозвільні заходи для студентів.

Článek zpracovali: Majda Bicanová, Tadeáš Vylita, Karin Protazyčová, Yurii Klym, Solomiya Malanyak a Muhammad Shalabi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přečti si
Close
Back to top button